آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی:
این بخش مجهز به دستگاه های انواع انکوباتور، سانتریفیوژ، اتوکلاو، انواع میکروسکوپ، کلنی کانتر، یخچال آزمایشگاهی و هود لامینار و بر اساس استاندارد بین المللی  ISOطراحی و از شش بخش کاملا ً مجزا تشکیل شده است :
⦁  بخش شستشو
⦁ بخش آماده سازی محیط کشت
⦁ بخش استریلیزاسیـون
⦁ بخش کشت سالـم
⦁ بخش کشت بیمـاری زا
⦁  بخش انکوباسیون و شمارش
آزمون های قابل انجام در بخش میکروبیولوژی
⦁ شمارش کلی میکرو ارگانیسم ها ( شمارش قارچ و باکتری)
⦁ جستجو و شمارش سالمونلا
⦁ جستجو و شمارش اشرشیا کلی
⦁ جستجو و شمارش باسیلوس استئاروترموفیلوس
⦁ شمارش کلیفرم( توتال و فیکال کلی فرم)

آزمایشگاه میکروبیولوژی

 
 
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید