آزمایشگاه کروماتوگرافی

آزمایشگاه کروماتوگرافی (Chromatography)
ایـن بخـش دارای دستگـــاه های کروماتوگرافی گازی((GC، کروماتوگرافی مایع با فشار بالا (HPLC)، یون کروماتوگرافی(IC) و جی سی مس (GC-MS) می باشد.
ترکیبات قابل اندازه گیری :
⦁ باقیمانده سموم و آفت کش ها به ویژه سموم هالوژنه
⦁ تری هالو متان ها (THM)
⦁ هالواستیک اسیدها (HAA)
⦁ بای فنیل های پلی کلرینه (PCB)
⦁ هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای (PAH’s)
⦁ هیدروکربنهای آروماتیک تک حلقه ای شامل بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن ها (BTEX)
⦁ مشتقات نفتی
⦁ برومات در آب
⦁ کلیه ترکیبات فرار و پایدار حرارتی
⦁ و ….

آزمایشگاه کروماتوگرافی
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید