مهندسی بهداشت حرفه ای

مهندسی بهداشت حرفه ای

 

واحد بهداشت حرفه‌ای شرکت آزمون گستر سبز با استفاده از کارشناسان خبره و مدرن‌ترین تجهیزات روز دنیا آماده همکاری با شرکت های خصوصی و دولتی جهت شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار می‌باشد. خدمات قابل ارائه توسط این واحد به شرح ذیل می‌باشد:

 • نمونه برداری و آنالیز آئروسل‌ها به صورت فردی و محیطی
 • نمونه برداری و آنالیز گازها و بخارات محیط کار به صورت فردی و محیطی
 • نمونه برداری و آنالیز بیوآئروسل‌های محیط کار و سیستم‌های تهویه مطبوع
 • ارزیابی تراز فشار صوت (صدا سنجی، آنالیز فرکانسی صوت، دزیمتری صوت)
 • ارزیابی روشنایی (سنجش روشنایی عمومی و موضعی، درخشندگی)
 • سنجش ارتعاش (دست و بازو، تمام بدن و تجهیزات)
 • سنجش پرتوهای غیر یونیزان (IR ,UV)
 • سنجش تنش‌های حرارتی (استرس گرمایی و استرس سرمایی)
 • سنجش میدان‌های الکتریکی و میدان‌های مغناطیسی
 • اندازه گیری پارامترهای شرایط جوی محیط کار ( دما، فشار، رطوبت هوا، سرعت جریان باد)
 • ارزیابی سیستم‌های تهویه صنعتی
 • ارزیابی عوامل ارگونومیکی محیط کار ( ارزیابی پوسچر با استفاده از متدهای استاندارد و آنتروپومتری)