تجهيزات آزمایشگاه شرکت آزمون گستر سبز

تجهيزات آزمایشگاه شرکت آزمون گستر سبز

تجهيزات آزمایشگاه شرکت آزمون گستر سبز

 

در این بخش به معرفی اجمالی تجهیزات آزمایشگاه شرکت آزمون گستر سبز پرداخته می شود.

 

1- دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی

 

دستگاه اسپکتروفتومتری جذب اتمی

دستگاه اسپکتروفتومتری جذب اتمی

 

1-1- معرفی دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی:

روش‌های طیف‌بینی بر، برهمکنش تابش الکترومغناطیس با ماده استوارند. طیف‌بینی جذب اتمی بر تضعیف یک دسته پرتو از تابش الکترومغناطیس در نتیجه بر همکنش آن‌ها با آنالیت و جذب قسمتی از آن استوار است. آنالیز جذب اتمی به ایجاد اتم های آنالیت آزاد در حالت پایه وابسته است .

 

1-2- مشخصات دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی موجود در آزمایشگاه اتمیک:

دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی مدل AA240 از شرکت VARIAN که قابلیت آنالیز عناصر فلزی مختلف در نمونه های خاک، آب و بیولوژیکی را دارا می باشد، در این آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

دو نوع سیستم اتمایز نمونه  در دستگاه جذب اتمی این آزمایشگاه وجود دارد:

  1. سیستم اتمایز نمونه از نوع شعله استیلن – هوا و  نیتروزاکساید – استیلن
  2. سیستم اتمایز نمونه VGA(دستگاه تولید هیدرید فلزی فرار)

اندازه گیری مقادیر عناصر فلزی در نمونه های مجهول هر عنصر، نیازمند لامپ و استاندارد مختص به خود است. این دستگاه دارای 25 عدد لامپ HCL و محلول های استاندارد مربوط می باشد .

ردیف

عنصر ردیف عنصر ردیف عنصر

1

سدیم 10 مس 19 آرسنیک
2 پتاسیم 11 روی 20

وانادیوم

3

منیزیم 12 سرب 21 تیتانیوم
4 کلسیم 13 آلومینیوم 22

نقره

5

استرانسیوم 14 نیکل 23 جیوه
6 زیرکونیوم 15 منگنز 24

مولیبدن

7

تلوریم 16 قلع 25 کروم
8 آهن 17 کادمیم

9 کبالت 18 سلنیوم

 

در این آزمایشگاه عناصر جیوه، آرسنیک، سلنیم، سرب، تلوریم و قلع با استفاده از دستگاه VGA اتمایز شده و مقادیر آن ها در حد ppb اندازه گیری می شود و سایر عناصر با استفاده از شعله اتمایز شده که مقدار این عناصر در حد  ppm  گزارش می گردد .

 

2- دستگاه گاز کروماتو گرافی (GC)

 

دستگاه گاز کروماتو گرافی (GC)

دستگاه گاز کروماتو گرافی (GC)

 

2-1- معرفی دستگاه گاز کروماتوگرافی:

بیشتر آنالیز های شیمیایی، شامل جداسازی اجزاء موجود در یک مخلوط می باشد و مهمترین روش برای چنین جداسازی برخی از اشکال کروماتوگرافی می باشد. کروماتوگرافی بر اساس پخش انتخابی اجزاء مختلف در بین 2 فاز پایه گذاری شده است. یکی از این فازها، فاز ساکن یا Stationary phase نامیده می شود که دارای سطح زیادی است و دیگری فاز متحرک یا mobile phase می باشد. حرکت غیر یکنواخت اجسام جدا شونده به دلیل نابرابری برآیند دو نیروی متقابل محرکه و بازدارنده از طرف عامل جدا کننده، اساس کروماتوگرافی است که مجموعه نیروی محرکه و بازدارنده  به نام عامل تفکیک کننده یا جدا کننده نامیده می شود.

کروماتوگرافی یکی از روش های فیزیکی برای جدا کردن و خالص سازی مواد است. این روش بر اساس جذب سطحی Adsorption و یا تقسیم Partition بین دو فاز ساکن و متحرک می باشد. در کروماتوگرافی گازی فاز متحرک گاز می باشد که معمولا گاز حامل ( Carrier Gas ) نامیده می شود.

کروماتوگرافی گازی (GC) که امروزه کاربرد گسترده ای دارد روشی است که برای جداسازی و اندازه گیری اجزای فرار در یک مخلوط به کار می رود. ( مثلا جداسازی سیکلوهگزان با نقطه جوش   8/80 از بنزن با نقطه جوش  1/80 به روش تقطیر مقدور نیست ولی به وسیله GC امکان پذیر می باشد.

 

2-2- مشخصات کلی از دستگاه  GC موجود در آزمایشگاه جداسازی:

دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل 3420A از شرکت BEIFN که با داشتن دتکتور FID قابلیت جداسازی، شناسایی و اندازه گیری انواع  ترکیبات آلی مختلف در نمونه های هوا، خاک، آب و بیولوژیکی را دارا می باشد، در این آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین این دستگاه شامل 4  ستون مویینه ( Capilarry )، 3 ژنراتور جهت تأمین گاز نیتروژن، گاز هیدروژن و هوا  می باشد.

 

 

3- Shaker

 

Shaker

Shaker

 

3-1- معرفی Shaker :

این دستگاه جهت شیک کردن و استخراج نمونه های آلی از جاذب مربوطه و جذب در فاز آلی در آزمایشگاه جی سی مورد استفاده قرار میگیرد.

 

3-2- مشخصات Shaker موجود در آزمایشگاه :

شیکر موجود در آزمایشگاه مارک Sieve Flour Shaker مدل 161 می باشد.

 

 

4- دستگاه اسپکتروفتومتری

 

4-1- معرفی دستگاه اسپکتروفتومتر :

اساس کار این دستگاه بر قانون بیر- لامبرت استوار است که این قانون حاکی از خطی بودن رابطه جذب و غلظت است .

 

4-2- مشخصات دستگاه اسپکتروفتومتر موجود در آزمایشگاه مرکزی:

دستگاه مورد استفاده در این آزمایشگاه از نوع طیف مرئی بوده که دارای لامپ تنگستن است، و مدل آن DR2800 از شرکت HACH می باشد؛ که قابلیت اندازه گیری مولکول های مختلف را دارد .

پارامترهایی که در این آزمایشگاه توسط دستگاه فتومتر اندازه گیری می شود به شرح زیر است:

ردیف

عناصر ردیف

عناصر

1

سولفات 8 ید
2 نیترات 9

برماید

3

کلرید 10 آمونیاک
4 آهن 11

نیتریت

5

سیلیسیم 12 فسفات
6 فرمالدئید 13

دترجنت

7

سیانید 14

فلوراید

و …

 

همچنین این مدل قابلیت پذیرش سل های COD را نیز دارد.

 

5- کدورت سنج  Turbidimeter

 

کدورت سنج  Turbidimeter

کدورت سنج  Turbidimeter

 

5-1-  معرفی دستگاه کدورت سنج :

در اصطلاحات فیزیکی ، کدورت متناسب با ذرات پراکنده با اندازه های مختلف یا جذب شدن نور، می باشد که به محیط مورد بحث ظاهری مات و ابری می دهد. کدورت به وسیله ی حضور ذرات معلق مانند میکرواورگانیسمها ، سنگ آهک ، لجن یا مخمر حاصل می شود.

Turbidimeter یا کدورت سنج به دستگاهی گفته می شود که به روش اپتیکی (انعکاس نور توسط ذرات معلق) مقدار کدورت محلول ها را اندازه گیری می کند. عوامل موثر بر میزان کدورت شکل ذرات، ترکیب ذرات، طول موج نور منبع، ضریب شکست، اندازه ذرات، رنگ ذرات و غلظت ذرات می باشد.

 

5-2- مشخصات دستگاه کدورت سنج موجود در آزمایشگاه مرکزی :

دستگاه کدورت سنج مورد استفاده در این آزمایشگاه مدل 2100 N از شرکت HACH می باشد که قابلیت اندازه گیری کدورت بر اساس واحد NTU را دارا می باشد. جهت کالیبراسیون این دستگاه باید از پنج محلول استاندارد استفاده کرد .

این دستگاه بر اساس استاندارد جهانی  USEPA180/1نتایج آنالیز را ارائه می دهد. این مدل دارای 3 دتکتور می باشد که امکان سنجش کدورت را تا 4000 NTU فراهم می کند.

 

 

6- راکتور  COD

راکتور  COD

راکتور  COD

 

6-1- معرفی راکتور COD :

 

از این دستگاه برای حرارت دادن سل های حاوی نمونه جهت انجام تست COD در درجه حرارت بالا استفاده می شود. درجه حرارت در این دستگاه کاملاً کنترل شده بوده و با استفاده از تایمر این دستگاه می توان عمل حرارت دادن را در بازه های زمانی مشخص انجام داد.

دو عدد رآکتور  COD در این آزمایشگاه موجود می باشد.

  • از شرکت HACH و مدل دستگاه DRB 200
  • از شرکت  WTWو مدل این دستگاه CR 2200 می باشد.

 

7- انکوباتور یخچال دار:

 

Incubator انکوباتور یخچال دار

Incubator انکوباتور یخچال دار

 

انکوباتور: (Incubator)  یک ابزار آزمایشگاهی است که در آزمایشگاه های بیولوژی برای کشت و رشد دادن نمونه های زنده مانند سلول ها یا میکروب ها به کار می رود. این وسیله با کنترل رطوبت، دما، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن شرایطی مناسب برای رشد اورگانیسم های زنده فراهم می کند. انکوباتور یکی از از ابزار های مهم در آزمایش های میکروبیولوژی، زیست‌شناسی سلولی و… به حساب می آید. این وسیله توسط پزشک کودکان فیلیپینی فیدل موندو (Fedel Mundo) اختراع شده است.

7-1- معرفی انکوباتوریخچال دار شرکت :

انکوباتور یا گرمخانه فضایی را جهت تست های متفاوت فراهم می کند. این انکوباتور از شرکت  Lovibond  مدل ET619-4 می باشد. گستره دمایی این دستگاه  از  (40-2) جهت تست BOD5  و یا برای نگه داری نمونه های با دمای پایین مورد استفاده قرار می گیرد.

 

8- بن ماری

 

bain marie بن ماری

bain marie بن ماری

 

8-1- معرفی دستگاه بن ماری :

بن ماری از واژه فرانسوی bain marie به معنی حمام آب که معادل انگلیسی آن water bath می باشد، گرفته شده است. این دستگاه برای گرم کردن تدریجی و یکنواخت، به محلول ها در یک بازه زمانی خاص استفاده می شود. محدوده دمایی بن‌ماری‌ ها كه به طور طبیعی و بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد از دمای اتاق تا 100 درجه سانتی گراد می بایست باشد. زیرا در بالاتر از 100 درجه سانتی گراد آب تبخیر می شود. این دستگاه نخستین بار توسط شیمی دانان به دلیل نیاز به داشتن منبعی برای حرارت دادن تدریجی به مواد شیمیایی تولید شد.

8-2- مشخصات دستگاه بن ماری موجود در آزمایشگاه مرکزی :

دستگاه مورد استفاده در این آزمایشگاه مدل WNB 7-45 از شرکت memmert می باشد. حجم این دستگاه 22 لیتر با درب شیب دار بهمراه سینی 6 خانه با وزن 11 کیلوگرم می باشد. گستره دمایی این دستگاه 95-10 درجه سانتیگراد می باشد. این دستگاه برای تست هایی مانند سیلیس، فرمالدهید و … مورد استفاده قرار می گیرد.

 

9- دستگاه HQD متر

 

دستگاه HQD متر

دستگاه HQD متر

 

9-1- معرفی دستگاه HQD متر :

دستگاه چند منظوره مورد استفاده در این آزمایشگاه مدلHQ40d از شرکت HACH است که قابلیت اندازه گیری EC، TDS، pH، DO و درصد شوری محلول ها را دارا می باشد.

 

9-2- شمای دستگاه HQD متر :

این شرکت دارای دو دستگاه HQ40d می باشد.

 

10- دستگاه pH متر

 

10-1- معرفی دستگاه pH متر:

دستگاه pH متر مورد استفاده دراین آزمایشگاه از شرکت HACH و مدل آن ECO 10 می باشد که قابلیت اندازه گیری pH محلول ها را دارا می باشد.

 

11- اجاق کجلدال

 

11-1- معرفی دستگاه کجلدال :

این دستگاه جهت گرم کردن بالن های محلول جهت رفلاکس و یا تقطیر می باشد.

 

12- آون Oven

 

12-1- معرفی آون :

از آون در آزمایشگاه ها به منظور خشک کردن و استریل کردن ظروف شیشه ای و فلزی استفاده می‌شود. استریل و خشک کردن وسایل فلزی تمیز شده با کمک حرارت و در دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت صورت می‌گیرد. با افزایش تدریجی دمای آون ، رطوبت موجود در وسایل شیشه‌ای تبخیر شده و بنابراین موجب از بین رفتن هر گونه فعالیت بیولوژیکی خواهد شد.

 

12-2- مشخصات آون موجود در آزمایشگاه مرکزی :

آون مورد استفاده در این آزمایشگاه مدل UNB 400  از شرکت memmert می باشد.

حجم این آون 53 لیتر بوده که جهت حذف و اندازه گیری رطوبت از مواد و لوازم آزمایشگاه بکار می رود. حداکثر دمای برنامه ریزی شده در این دستگاه Cº 220 می باشد.

 

13- هیتر

 

13- 1- معرفی هیتر :

هات پلیت آزمایشگاهی یا هیتر آزمایشگاهی یکی از تجهیزات آزمایشگاهی پرکاربرد می باشد که معمولا برای گرم کردن و حرارت دادن تدریجی به مایعات و مواد آزمایشگاهی استفاده می شود. امروزه هات پلیت ها در ترکیب با همزن مغناطیسی تولید می شوند که به هات پلیت با همزن مغناطیسی یا هات پلیت مگنت معروفند و می توانند عمل همزدن و حرارت دهی به محلول ها و مواد آزمایشگاهی را بصورت همزمان انجام دهند.

 

13-2- مشخصات هیترهای موجود در آزمایشگاه مرکزی :

این دستگاه از شرکت yellow line از نوع هات پلیت مگنت می باشد.

 

 

14- دستگاه آب مقطر

 

14-1- معرفی دستگاه آب مقطر :

تقطير  برگرفته از واژه لاتین distillation به معنای تبخیرکردن مایعات به وسيلة گرما است. آب مقطرگیری كه دستگاه تقطيرآب نيز ناميده مي شود و استفادة آزمایشگاهی دارد، آب شرب را طي فرآیندی به نام اسمز معکوس، خالص مي كند.

14-2- مشخصات دستگاه آب مقطر موجود در آزمایشگاه مرکزی :

 

این دستگاه در دو مرحله آب مقطر تولید می کند. برای رسیدن به آب مقطر (Distilled Water System و هدایت الکتریکی صفر میکروزیمنس از تکنولوژی اسمز معکوس دوبل یا دو مرحله ای، جهت خالص سازی آب در دو مرحله استفاده می گردد. در فرایند مذکور آب پس ازتصفیه آب از مرحله اول اسمز معکوس با درصد نمک های محلول نسبتا پایین، وارد سیستم اسمز معکوس دوم می گردد و در نهایت به هدایت الکتریکی در حد صفر میکروزیمنس خواهیم رسید.

 

15- انکوباتور

 

15-1- معرفی انکوباتور :

انکوباتور (Incubator) ، یک ابزار آزمایشگاهی است که در آزمایشگاه های بیولوژی برای کشت و رشد دادن نمونه های زنده مانند سلول ها یا میکروب ها به کار می رود. این وسیله با کنترل رطوبت، دما، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن شرایطی مناسب را برای رشد اورگانیسم های زنده فراهم می کند. انکوباتور یکی از از ابزار های مهم در آزمایش های میکروبیولوژی، زیست‌شناسی سلولی و… به حساب می آید. این وسیله توسط پزشک کودکان فیلیپینی فیدل موندو ( Fedel Mundo) اختراع شده است.

15-2- مشخصات انکوباتور موجود در آزمایشگاه میکروبیولوژی :

انکوباتورهای مورد استفاده در این آزمایشگاه مدل INB 400  از شرکت memmert می باشد. حجم این آون ها 53 لیتر بوده که جهت تست های میکروبی مورد استفاده قرار می گیرد. حداکثر دمای برنامه ریزی شده در این دستگاه 70 و حداقل دما  Cº 20 می باشد.

 

16- سانتریفیوژ

 

16-1- معرفی دستگاه سانتریفیوژ :

سانتریفیوژ (Centrifugus)،  به معنی مرکز Centre و fugus) به معنی فرار از)، دستگاهی است که در آن با استفاده از نیروی گریز از مرکز مواد را از یکدیگر جدا می‌کند. در این دستگاه محفظه‌ای که مواد جداشدنی در آن قراردارد معمولاً به کمک یک موتور به سرعت حول یک محور می‌چرخد. سانتریفوژ دستگاهی است که از آن برای چرخاندن مواد با سرعت بالا استفاده می‌شود. در آزمایشگاه  معمولاً دستگاه سانتریفوژ را برای جدا کردن ذرات جامد از یک مایع یا تقسیم مخلوط مایعات به اجزای مختلف آن به کار می‌گیرند.  مخلوط را درون لوله‌ای قرار می‌دهند که طوری قرار داده شده‌است که با چرخش دستگاه، به سمت خارج از مرکز حرکت می‌کند و به حالت افقی قرار می‌گیرند. در این حالت، نیروی گریز از مرکز می‌خواهد که مخلوط را برخلاف مرکز سانتریفوژ براند و از این نقطه دور کند و ذرات یا مایع سنگین تر بیش تر به سمت بیرون یا ته مخلوط، رانده می‌شوند. وقتی سانتریفوژ از حرکت بازمی‌ایستد، مواد به همین حالت غیر مخلوط می‌مانند. خون و سایر نمونه‌های بیولوژیکی را معمولاً به وسیله دستگاه سانتریفوژ جدا می‌کنند.

16-2- مشخصات دستگاه سانتریفیوژ موجود در آزمایشگاه میکروبیولوژی :

دستگاه مورد استفاده در این شرکت Hettich مدل  ROTOFIX 32A می باشد. در نمونه‌های آزمایشگاهی برای جداکردن گلبول های خون از پلاسما در آزمایشگاه میکروبیولوژی استفاده می‌شود.

 

17- اتوکلاو

 

17-1- معرفی دستگاه اتوکلاو :

اتوکلاو (Autoclave) از دو کلمه Auto به معنی خودکار و Clave به معنی قفل شونده تشکیل شده است و در کل به معنی دستگاه خود قفل شونده برای استریل ، توسط بخار تحت فشار است. براساس استاندارد، ابزارآلات و محیط های کشت میکروبی، باید حداقل به مدت ۱۵ دقیقه، در اتوکلاو، در دمای ۱۲۱ درجه سانتیگراد و فشار 2.1 بار، تحت فرآیند استریلیزاسیون قرار گیرند  و یا در دمای 134 درجه سانتیگراد و فشار 1.2 بار، مدت زمان استریلیزاسیون حداقل ۳ دقیقه می باشد.

17-2- مشخصات دستگاه اتوکلاو موجود در آزمایشگاه :

دستگاه اتوکلاو 75 لیتری موجود در آزمایشگاه شرکت ساخته شده در شرکت پارس طب نوین می باشد. این دستگاه جهت استریل کردن مایعات، سترون کردن تجهیزات و ظروف شیشه ای، ایمن سازی مواد و تجهیزات آلوده استفاده می شود.

 

18- دستگاه جارتست

 

18-1- معرفی دستگاه جارتست :

آزمایش جار برای نشان دادن تأثیر مواد شیمیایی، در تصفیه خانه ها طراحی شده است. این آزمایش یک روش عمومی برای ارزیابی انعقاد، لخته سازی و ته نشینی در تصفیه خانه می باشد. آزمایش جار درواقع یک مدل کوچک از واحد های اختلاط سریع، انعقاد و ته نشینی در تصفیه خانه است که در این روش افزودن مواد شیمیایی که برای کاهش کدورت آب استفاده می شوند را می توان در مقیاس آزمایشگاهی ارزیابی نمود. با استفاده از آزمایش جار، راهبر می تواند میزان تزریق مواد منعقد کننده را هنگامی که مقدار کدورت، رنگ و سایر پارامتر های شاخص کیفیت آب خام تغییر می کند، به صورت تقریبی تعیین و با توجه به نتایج به دست آمده از این آزمایش، میزان تزریق مواد شیمیایی را در تصفیه خانه تنظیم نماید.

18-2- مشخصات دستگاه جارتست موجود در آزمایشگاه  R&D:

 

دستگاه جارتست موجود در آزمایشگاه از شرکت VELP ایتالیا مدل JLT6 می باشد. این دستگاه به صورت 6 خانه می باشد.

 

19- کوره الکتریکی

 

19-1- معرفی کوره الکتریکی :

کوره الکتریکی دستگاهی است که دارای محفظه ای کاملا عایق شده با آجر نسوز، سیمان نسوز و پنبه نسوز می باشد. این محفظه توسط المنت های قوی در اطراف، دمایی تا حدود 1200 درجه سانتی گراد ایجاد کرده که جهت ذوب برخی مواد و نیز گرفتن خاکستر برخی دیگر از مواد کاربرد دارد.

 

19-2- مشخصات کوره :

کوره الکتریکی 2 لیتری موجود در این آزمایشگاه از شرکت صنیع ورامین  مدل V.S.F.2 می باشد. حداکثر دمای این دستگاه   1200 می باشد. این کوره قابلیت استفاده جهت آزمایشگاه های شیمی، مواد غذایی، متالوژی، چینی، سرامیک و سایر عملیات حرارتی  را دارا می باشد. این دستگاه جهت تست کربن آلی و خشک کردن مواد جهت ساخت استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد.

 

20-  پمپ خلأ

 

20-1- معرفی پمپ خلأ :

اگر بخواهیم یک پمپ خلاء آزمایشگاهی را تعریف کنیم باید بگوییم یک دستگاه آزمایشگاهی اتصال پذیر می باشد که در بسیاری از جنبه های مختلف تحقیقاتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از آن معمولا در آزمایشگاه ها در جنبه های زیر است :

نقش صافی برای نمونه های معلق یا مایع یا فراهم سازی مکش برای دم زنی، تحریک یا کنترل تبخیر حلال به واسطه کاستن فشار بخار، مشابه با انجام آن در آون.

20-2- مشخصات پمپ خلأ موجود در آزمایشگاه :

این پمپ با مکش L/m3 5/2 ساخت شرکت JB آمریکا مدل Platinum Series می باشد. از این دستگاه برای تست های خاک جهت صاف کردن نمونه های اشباع خاک جهت تست های  …, pH,TDS, EC, Ca, Mg, Cl, HCO3می باشد.

 

21- ترازو دیجیتال

 

21- 1- معرفی ترازو دیجیتال:

 

از شرکت Sartorius و مدل این ترازو TE214S با دقت mg 1/0 می باشد.

  • حداکثر وزن قابل اندازه گیری  gr210 می باشد .
  • دارای محفظه شیشه ای برای جلوگیری از جریان هوا و بالا رفتن دقت .

از شرکت KERN و مدل این ترازو با دقت KB2400-2N با دقت g 01/0 می باشد. حداکثر وزن قابل اندازه گیری با این ترازو  gr2410 می باشد.

 

تجهیزات دیگر شرکت:

⇐ معرفی تجهیزات محیط زیست شرکت آزمون گستر سبز

⇐ تجهیزات اندازه گیری بهداشت حرفه ای شرکت آزمون گستر سبز

 

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید