شرکت آزمایشگاهی آزمون گستر سبز در سال ۱۳۸۶ تاسیس و در حال حاضر دارنده گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیطزیست و گواهینامه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد که بعنوان تنها آزمایشگاه مستقر در منطقه ماهشهر، یکی از مجهزترین آزمایشگاه ها در زمینه آنالیز عوامل زیست محیطی( آب، خاک، هوا)، عوامل زیان آور محیط کار ( فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و ارگونومیکی) و طراحی، نصب و اجرای تصفیه خانه

های صنعتی و بهداشتی در سطح کشور می باشد. این شرکت با کادر مدیریتی و کارشناسی مجرب به همراه کلیه دستگاه ها و تجهیزات لازم در فضایی به مساحت ۵۷۰ متر مربع با ۱۲ دپارتمان مجزا در بخش های مختلف از جمله آزمایشگاه آب و فاضلاب، آزمایشگاه دستگاهی اندازه گیری فلزات مانند AA و ICP، آزمایشگاه دستگاهی