تجهيزات آزمایشگاه شرکت آزمون گستر سبز

تجهيزات آزمایشگاه شرکت آزمون گستر سبز

تجهيزات آزمایشگاه شرکت آزمون گستر سبز

 

در این بخش به معرفی اجمالی تجهیزات آزمایشگاه شرکت آزمون گستر سبز پرداخته می شود.

 

1- دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی

 

دستگاه اسپکتروفتومتری جذب اتمی

دستگاه اسپکتروفتومتری جذب اتمی

 

1-1- معرفی دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی:

روش‌های طیف‌بینی بر، برهمکنش تابش الکترومغناطیس با ماده استوارند. طیف‌بینی جذب اتمی بر تضعیف یک دسته پرتو از تابش الکترومغناطیس در نتیجه بر همکنش آن‌ها با آنالیت و جذب قسمتی از آن استوار است. آنالیز جذب اتمی به ایجاد اتم های آنالیت آزاد در حالت پایه وابسته است .

 

1-2- مشخصات دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی موجود در آزمایشگاه اتمیک:

دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی مدل AA240 از شرکت VARIAN که قابلیت آنالیز عناصر فلزی مختلف در نمونه های خاک، آب و بیولوژیکی را دارا می باشد، در این آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

دو نوع سیستم اتمایز نمونه  در دستگاه جذب اتمی این آزمایشگاه وجود دارد:

 1. سیستم اتمایز نمونه از نوع شعله استیلن – هوا و  نیتروزاکساید – استیلن
 2. سیستم اتمایز نمونه VGA(دستگاه تولید هیدرید فلزی فرار)

اندازه گیری مقادیر عناصر فلزی در نمونه های مجهول هر عنصر، نیازمند لامپ و استاندارد مختص به خود است. این دستگاه دارای 25 عدد لامپ HCL و محلول های استاندارد مربوط می باشد .

ردیف

عنصر ردیف عنصر ردیف عنصر

1

سدیم 10 مس 19 آرسنیک
2 پتاسیم 11 روی 20

وانادیوم

3

منیزیم 12 سرب 21 تیتانیوم
4 کلسیم 13 آلومینیوم 22

نقره

5

استرانسیوم 14 نیکل 23 جیوه
6 زیرکونیوم 15 منگنز 24

مولیبدن

7

تلوریم 16 قلع 25 کروم
8 آهن 17 کادمیم

9 کبالت 18 سلنیوم

 

در این آزمایشگاه عناصر جیوه، آرسنیک، سلنیم، سرب، تلوریم و قلع با استفاده از دستگاه VGA اتمایز شده و مقادیر آن ها در حد ppb اندازه گیری می شود و سایر عناصر با استفاده از شعله اتمایز شده که مقدار این عناصر در حد  ppm  گزارش می گردد .

 

2- دستگاه گاز کروماتو گرافی (GC)

 

دستگاه گاز کروماتو گرافی (GC)

دستگاه گاز کروماتو گرافی (GC)

 

2-1- معرفی دستگاه گاز کروماتوگرافی:

بیشتر آنالیز های شیمیایی، شامل جداسازی اجزاء موجود در یک مخلوط می باشد و مهمترین روش برای چنین جداسازی برخی از اشکال کروماتوگرافی می باشد. کروماتوگرافی بر اساس پخش انتخابی اجزاء مختلف در بین 2 فاز پایه گذاری شده است. یکی از این فازها، فاز ساکن یا Stationary phase نامیده می شود که دارای سطح زیادی است و دیگری فاز متحرک یا mobile phase می باشد. حرکت غیر یکنواخت اجسام جدا شونده به دلیل نابرابری برآیند دو نیروی متقابل محرکه و بازدارنده از طرف عامل جدا کننده، اساس کروماتوگرافی است که مجموعه نیروی محرکه و بازدارنده  به نام عامل تفکیک کننده یا جدا کننده نامیده می شود.

کروماتوگرافی یکی از روش های فیزیکی برای جدا کردن و خالص سازی مواد است. این روش بر اساس جذب سطحی Adsorption و یا تقسیم Partition بین دو فاز ساکن و متحرک می باشد. در کروماتوگرافی گازی فاز متحرک گاز می باشد که معمولا گاز حامل ( Carrier Gas ) نامیده می شود.

کروماتوگرافی گازی (GC) که امروزه کاربرد گسترده ای دارد روشی است که برای جداسازی و اندازه گیری اجزای فرار در یک مخلوط به کار می رود. ( مثلا جداسازی سیکلوهگزان با نقطه جوش   8/80 از بنزن با نقطه جوش  1/80 به روش تقطیر مقدور نیست ولی به وسیله GC امکان پذیر می باشد.

 

2-2- مشخصات کلی از دستگاه  GC موجود در آزمایشگاه جداسازی:

دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل 3420A از شرکت BEIFN که با داشتن دتکتور FID قابلیت جداسازی، شناسایی و اندازه گیری انواع  ترکیبات آلی مختلف در نمونه های هوا، خاک، آب و بیولوژیکی را دارا می باشد، در این آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین این دستگاه شامل 4  ستون مویینه ( Capilarry )، 3 ژنراتور جهت تأمین گاز نیتروژن، گاز هیدروژن و هوا  می باشد.

 

 

3- Shaker

 

Shaker

Shaker

 

3-1- معرفی Shaker :

این دستگاه جهت شیک کردن و استخراج نمونه های آلی از جاذب مربوطه و جذب در فاز آلی در آزمایشگاه جی سی مورد استفاده قرار میگیرد.

 

3-2- مشخصات Shaker موجود در آزمایشگاه :

شیکر موجود در آزمایشگاه مارک Sieve Flour Shaker مدل 161 می باشد.

 

 

4- دستگاه اسپکتروفتومتری

 

4-1- معرفی دستگاه اسپکتروفتومتر :

اساس کار این دستگاه بر قانون بیر- لامبرت استوار است که این قانون حاکی از خطی بودن رابطه جذب و غلظت است .

 

4-2- مشخصات دستگاه اسپکتروفتومتر موجود در آزمایشگاه مرکزی:

دستگاه مورد استفاده در این آزمایشگاه از نوع طیف مرئی بوده که دارای لامپ تنگستن است، و مدل آن DR2800 از شرکت HACH می باشد؛ که قابلیت اندازه گیری مولکول های مختلف را دارد .

پارامترهایی که در این آزمایشگاه توسط دستگاه فتومتر اندازه گیری می شود به شرح زیر است:

ردیف

عناصر ردیف

عناصر

1

سولفات 8 ید
2 نیترات 9

برماید

3

کلرید 10 آمونیاک
4 آهن 11

نیتریت

5

سیلیسیم 12 فسفات
6 فرمالدئید 13

دترجنت

7

سیانید 14

فلوراید

و …

 

همچنین این مدل قابلیت پذیرش سل های COD را نیز دارد.

 

5- کدورت سنج  Turbidimeter

 

کدورت سنج  Turbidimeter

کدورت سنج  Turbidimeter

 

5-1-  معرفی دستگاه کدورت سنج :

در اصطلاحات فیزیکی ، کدورت متناسب با ذرات پراکنده با اندازه های مختلف یا جذب شدن نور، می باشد که به محیط مورد بحث ظاهری مات و ابری می دهد. کدورت به وسیله ی حضور ذرات معلق مانند میکرواورگانیسمها ، سنگ آهک ، لجن یا مخمر حاصل می شود.

Turbidimeter یا کدورت سنج به دستگاهی گفته می شود که به روش اپتیکی (انعکاس نور توسط ذرات معلق) مقدار کدورت محلول ها را اندازه گیری می کند. عوامل موثر بر میزان کدورت شکل ذرات، ترکیب ذرات، طول موج نور منبع، ضریب شکست، اندازه ذرات، رنگ ذرات و غلظت ذرات می باشد.

 

5-2- مشخصات دستگاه کدورت سنج موجود در آزمایشگاه مرکزی :

دستگاه کدورت سنج مورد استفاده در این آزمایشگاه مدل 2100 N از شرکت HACH می باشد که قابلیت اندازه گیری کدورت بر اساس واحد NTU را دارا می باشد. جهت کالیبراسیون این دستگاه باید از پنج محلول استاندارد استفاده کرد .

این دستگاه بر اساس استاندارد جهانی  USEPA180/1نتایج آنالیز را ارائه می دهد. این مدل دارای 3 دتکتور می باشد که امکان سنجش کدورت را تا 4000 NTU فراهم می کند.

 

 

6- راکتور  COD

راکتور  COD

راکتور  COD

 

6-1- معرفی راکتور COD :

 

از این دستگاه برای حرارت دادن سل های حاوی نمونه جهت انجام تست COD در درجه حرارت بالا استفاده می شود. درجه حرارت در این دستگاه کاملاً کنترل شده بوده و با استفاده از تایمر این دستگاه می توان عمل حرارت دادن را در بازه های زمانی مشخص انجام داد.

دو عدد رآکتور  COD در این آزمایشگاه موجود می باشد.

 • از شرکت HACH و مدل دستگاه DRB 200
 • از شرکت  WTWو مدل این دستگاه CR 2200 می باشد.

 

7- انکوباتور یخچال دار:

 

Incubator انکوباتور یخچال دار

Incubator انکوباتور یخچال دار

 

انکوباتور: (Incubator)  یک ابزار آزمایشگاهی است که در آزمایشگاه های بیولوژی برای کشت و رشد دادن نمونه های زنده مانند سلول ها یا میکروب ها به کار می رود. این وسیله با کنترل رطوبت، دما، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن شرایطی مناسب برای رشد اورگانیسم های زنده فراهم می کند. انکوباتور یکی از از ابزار های مهم در آزمایش های میکروبیولوژی، زیست‌شناسی سلولی و… به حساب می آید. این وسیله توسط پزشک کودکان فیلیپینی فیدل موندو (Fedel Mundo) اختراع شده است.

7-1- معرفی انکوباتوریخچال دار شرکت :

انکوباتور یا گرمخانه فضایی را جهت تست های متفاوت فراهم می کند. این انکوباتور از شرکت  Lovibond  مدل ET619-4 می باشد. گستره دمایی این دستگاه  از  (40-2) جهت تست BOD5  و یا برای نگه داری نمونه های با دمای پایین مورد استفاده قرار می گیرد.

 

8- بن ماری

 

bain marie بن ماری

bain marie بن ماری

 

8-1- معرفی دستگاه بن ماری :

بن ماری از واژه فرانسوی bain marie به معنی حمام آب که معادل انگلیسی آن water bath می باشد، گرفته شده است. این دستگاه برای گرم کردن تدریجی و یکنواخت، به محلول ها در یک بازه زمانی خاص استفاده می شود. محدوده دمایی بن‌ماری‌ ها كه به طور طبیعی و بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد از دمای اتاق تا 100 درجه سانتی گراد می بایست باشد. زیرا در بالاتر از 100 درجه سانتی گراد آب تبخیر می شود. این دستگاه نخستین بار توسط شیمی دانان به دلیل نیاز به داشتن منبعی برای حرارت دادن تدریجی به مواد شیمیایی تولید شد.

8-2- مشخصات دستگاه بن ماری موجود در آزمایشگاه مرکزی :

دستگاه مورد استفاده در این آزمایشگاه مدل WNB 7-45 از شرکت memmert می باشد. حجم این دستگاه 22 لیتر با درب شیب دار بهمراه سینی 6 خانه با وزن 11 کیلوگرم می باشد. گستره دمایی این دستگاه 95-10 درجه سانتیگراد می باشد. این دستگاه برای تست هایی مانند سیلیس، فرمالدهید و … مورد استفاده قرار می گیرد.

 

9- دستگاه HQD متر

 

دستگاه HQD متر

دستگاه HQD متر

 

9-1- معرفی دستگاه HQD متر :

دستگاه چند منظوره مورد استفاده در این آزمایشگاه مدلHQ40d از شرکت HACH است که قابلیت اندازه گیری EC، TDS، pH، DO و درصد شوری محلول ها را دارا می باشد.

 

9-2- شمای دستگاه HQD متر :

این شرکت دارای دو دستگاه HQ40d می باشد.

 

10- دستگاه pH متر

 

10-1- معرفی دستگاه pH متر:

دستگاه pH متر مورد استفاده دراین آزمایشگاه از شرکت HACH و مدل آن ECO 10 می باشد که قابلیت اندازه گیری pH محلول ها را دارا می باشد.

 

11- اجاق کجلدال

 

11-1- معرفی دستگاه کجلدال :

این دستگاه جهت گرم کردن بالن های محلول جهت رفلاکس و یا تقطیر می باشد.

 

12- آون Oven

 

12-1- معرفی آون :

از آون در آزمایشگاه ها به منظور خشک کردن و استریل کردن ظروف شیشه ای و فلزی استفاده می‌شود. استریل و خشک کردن وسایل فلزی تمیز شده با کمک حرارت و در دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت صورت می‌گیرد. با افزایش تدریجی دمای آون ، رطوبت موجود در وسایل شیشه‌ای تبخیر شده و بنابراین موجب از بین رفتن هر گونه فعالیت بیولوژیکی خواهد شد.

 

12-2- مشخصات آون موجود در آزمایشگاه مرکزی :

آون مورد استفاده در این آزمایشگاه مدل UNB 400  از شرکت memmert می باشد.

حجم این آون 53 لیتر بوده که جهت حذف و اندازه گیری رطوبت از مواد و لوازم آزمایشگاه بکار می رود. حداکثر دمای برنامه ریزی شده در این دستگاه Cº 220 می باشد.

 

13- هیتر

 

13- 1- معرفی هیتر :

هات پلیت آزمایشگاهی یا هیتر آزمایشگاهی یکی از تجهیزات آزمایشگاهی پرکاربرد می باشد که معمولا برای گرم کردن و حرارت دادن تدریجی به مایعات و مواد آزمایشگاهی استفاده می شود. امروزه هات پلیت ها در ترکیب با همزن مغناطیسی تولید می شوند که به هات پلیت با همزن مغناطیسی یا هات پلیت مگنت معروفند و می توانند عمل همزدن و حرارت دهی به محلول ها و مواد آزمایشگاهی را بصورت همزمان انجام دهند.

 

13-2- مشخصات هیترهای موجود در آزمایشگاه مرکزی :

این دستگاه از شرکت yellow line از نوع هات پلیت مگنت می باشد.

 

 

14- دستگاه آب مقطر

 

14-1- معرفی دستگاه آب مقطر :

تقطير  برگرفته از واژه لاتین distillation به معنای تبخیرکردن مایعات به وسيلة گرما است. آب مقطرگیری كه دستگاه تقطيرآب نيز ناميده مي شود و استفادة آزمایشگاهی دارد، آب شرب را طي فرآیندی به نام اسمز معکوس، خالص مي كند.

14-2- مشخصات دستگاه آب مقطر موجود در آزمایشگاه مرکزی :

 

این دستگاه در دو مرحله آب مقطر تولید می کند. برای رسیدن به آب مقطر (Distilled Water System و هدایت الکتریکی صفر میکروزیمنس از تکنولوژی اسمز معکوس دوبل یا دو مرحله ای، جهت خالص سازی آب در دو مرحله استفاده می گردد. در فرایند مذکور آب پس ازتصفیه آب از مرحله اول اسمز معکوس با درصد نمک های محلول نسبتا پایین، وارد سیستم اسمز معکوس دوم می گردد و در نهایت به هدایت الکتریکی در حد صفر میکروزیمنس خواهیم رسید.

 

15- انکوباتور

 

15-1- معرفی انکوباتور :

انکوباتور (Incubator) ، یک ابزار آزمایشگاهی است که در آزمایشگاه های بیولوژی برای کشت و رشد دادن نمونه های زنده مانند سلول ها یا میکروب ها به کار می رود. این وسیله با کنترل رطوبت، دما، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن شرایطی مناسب را برای رشد اورگانیسم های زنده فراهم می کند. انکوباتور یکی از از ابزار های مهم در آزمایش های میکروبیولوژی، زیست‌شناسی سلولی و… به حساب می آید. این وسیله توسط پزشک کودکان فیلیپینی فیدل موندو ( Fedel Mundo) اختراع شده است.

15-2- مشخصات انکوباتور موجود در آزمایشگاه میکروبیولوژی :

انکوباتورهای مورد استفاده در این آزمایشگاه مدل INB 400  از شرکت memmert می باشد. حجم این آون ها 53 لیتر بوده که جهت تست های میکروبی مورد استفاده قرار می گیرد. حداکثر دمای برنامه ریزی شده در این دستگاه 70 و حداقل دما  Cº 20 می باشد.

 

16- سانتریفیوژ

 

16-1- معرفی دستگاه سانتریفیوژ :

سانتریفیوژ (Centrifugus)،  به معنی مرکز Centre و fugus) به معنی فرار از)، دستگاهی است که در آن با استفاده از نیروی گریز از مرکز مواد را از یکدیگر جدا می‌کند. در این دستگاه محفظه‌ای که مواد جداشدنی در آن قراردارد معمولاً به کمک یک موتور به سرعت حول یک محور می‌چرخد. سانتریفوژ دستگاهی است که از آن برای چرخاندن مواد با سرعت بالا استفاده می‌شود. در آزمایشگاه  معمولاً دستگاه سانتریفوژ را برای جدا کردن ذرات جامد از یک مایع یا تقسیم مخلوط مایعات به اجزای مختلف آن به کار می‌گیرند.  مخلوط را درون لوله‌ای قرار می‌دهند که طوری قرار داده شده‌است که با چرخش دستگاه، به سمت خارج از مرکز حرکت می‌کند و به حالت افقی قرار می‌گیرند. در این حالت، نیروی گریز از مرکز می‌خواهد که مخلوط را برخلاف مرکز سانتریفوژ براند و از این نقطه دور کند و ذرات یا مایع سنگین تر بیش تر به سمت بیرون یا ته مخلوط، رانده می‌شوند. وقتی سانتریفوژ از حرکت بازمی‌ایستد، مواد به همین حالت غیر مخلوط می‌مانند. خون و سایر نمونه‌های بیولوژیکی را معمولاً به وسیله دستگاه سانتریفوژ جدا می‌کنند.

16-2- مشخصات دستگاه سانتریفیوژ موجود در آزمایشگاه میکروبیولوژی :

دستگاه مورد استفاده در این شرکت Hettich مدل  ROTOFIX 32A می باشد. در نمونه‌های آزمایشگاهی برای جداکردن گلبول های خون از پلاسما در آزمایشگاه میکروبیولوژی استفاده می‌شود.

 

17- اتوکلاو

 

17-1- معرفی دستگاه اتوکلاو :

اتوکلاو (Autoclave) از دو کلمه Auto به معنی خودکار و Clave به معنی قفل شونده تشکیل شده است و در کل به معنی دستگاه خود قفل شونده برای استریل ، توسط بخار تحت فشار است. براساس استاندارد، ابزارآلات و محیط های کشت میکروبی، باید حداقل به مدت ۱۵ دقیقه، در اتوکلاو، در دمای ۱۲۱ درجه سانتیگراد و فشار 2.1 بار، تحت فرآیند استریلیزاسیون قرار گیرند  و یا در دمای 134 درجه سانتیگراد و فشار 1.2 بار، مدت زمان استریلیزاسیون حداقل ۳ دقیقه می باشد.

17-2- مشخصات دستگاه اتوکلاو موجود در آزمایشگاه :

دستگاه اتوکلاو 75 لیتری موجود در آزمایشگاه شرکت ساخته شده در شرکت پارس طب نوین می باشد. این دستگاه جهت استریل کردن مایعات، سترون کردن تجهیزات و ظروف شیشه ای، ایمن سازی مواد و تجهیزات آلوده استفاده می شود.

 

18- دستگاه جارتست

 

18-1- معرفی دستگاه جارتست :

آزمایش جار برای نشان دادن تأثیر مواد شیمیایی، در تصفیه خانه ها طراحی شده است. این آزمایش یک روش عمومی برای ارزیابی انعقاد، لخته سازی و ته نشینی در تصفیه خانه می باشد. آزمایش جار درواقع یک مدل کوچک از واحد های اختلاط سریع، انعقاد و ته نشینی در تصفیه خانه است که در این روش افزودن مواد شیمیایی که برای کاهش کدورت آب استفاده می شوند را می توان در مقیاس آزمایشگاهی ارزیابی نمود. با استفاده از آزمایش جار، راهبر می تواند میزان تزریق مواد منعقد کننده را هنگامی که مقدار کدورت، رنگ و سایر پارامتر های شاخص کیفیت آب خام تغییر می کند، به صورت تقریبی تعیین و با توجه به نتایج به دست آمده از این آزمایش، میزان تزریق مواد شیمیایی را در تصفیه خانه تنظیم نماید.

18-2- مشخصات دستگاه جارتست موجود در آزمایشگاه  R&D:

 

دستگاه جارتست موجود در آزمایشگاه از شرکت VELP ایتالیا مدل JLT6 می باشد. این دستگاه به صورت 6 خانه می باشد.

 

19- کوره الکتریکی

 

19-1- معرفی کوره الکتریکی :

کوره الکتریکی دستگاهی است که دارای محفظه ای کاملا عایق شده با آجر نسوز، سیمان نسوز و پنبه نسوز می باشد. این محفظه توسط المنت های قوی در اطراف، دمایی تا حدود 1200 درجه سانتی گراد ایجاد کرده که جهت ذوب برخی مواد و نیز گرفتن خاکستر برخی دیگر از مواد کاربرد دارد.

 

19-2- مشخصات کوره :

کوره الکتریکی 2 لیتری موجود در این آزمایشگاه از شرکت صنیع ورامین  مدل V.S.F.2 می باشد. حداکثر دمای این دستگاه   1200 می باشد. این کوره قابلیت استفاده جهت آزمایشگاه های شیمی، مواد غذایی، متالوژی، چینی، سرامیک و سایر عملیات حرارتی  را دارا می باشد. این دستگاه جهت تست کربن آلی و خشک کردن مواد جهت ساخت استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد.

 

20-  پمپ خلأ

 

20-1- معرفی پمپ خلأ :

اگر بخواهیم یک پمپ خلاء آزمایشگاهی را تعریف کنیم باید بگوییم یک دستگاه آزمایشگاهی اتصال پذیر می باشد که در بسیاری از جنبه های مختلف تحقیقاتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از آن معمولا در آزمایشگاه ها در جنبه های زیر است :

نقش صافی برای نمونه های معلق یا مایع یا فراهم سازی مکش برای دم زنی، تحریک یا کنترل تبخیر حلال به واسطه کاستن فشار بخار، مشابه با انجام آن در آون.

20-2- مشخصات پمپ خلأ موجود در آزمایشگاه :

این پمپ با مکش L/m3 5/2 ساخت شرکت JB آمریکا مدل Platinum Series می باشد. از این دستگاه برای تست های خاک جهت صاف کردن نمونه های اشباع خاک جهت تست های  …, pH,TDS, EC, Ca, Mg, Cl, HCO3می باشد.

 

21- ترازو دیجیتال

 

21- 1- معرفی ترازو دیجیتال:

 

از شرکت Sartorius و مدل این ترازو TE214S با دقت mg 1/0 می باشد.

 • حداکثر وزن قابل اندازه گیری  gr210 می باشد .
 • دارای محفظه شیشه ای برای جلوگیری از جریان هوا و بالا رفتن دقت .

از شرکت KERN و مدل این ترازو با دقت KB2400-2N با دقت g 01/0 می باشد. حداکثر وزن قابل اندازه گیری با این ترازو  gr2410 می باشد.

 

تجهیزات دیگر شرکت:

⇐ معرفی تجهیزات محیط زیست شرکت آزمون گستر سبز

⇐ تجهیزات اندازه گیری بهداشت حرفه ای شرکت آزمون گستر سبز

 

معرفی تجهیزات محیط زیست شرکت آزمون گستر سبز

معرفی تجهیزات محیط زیست شرکت آزمون گستر سبز

معرفی تجهیزات محیط زیست شرکت آزمون گستر سبز

معرفی تجهیزات محیط زیست شرکت آزمون گستر سبز

 

در این بخش به معرفی دستگاه های بکار رفته در پایش آلاینده های گازي پرداخته می شود.

 

1- دستگاه آنالايزر گازهای خروجی دودكش TESTO 350 new : 

 

 دستگاه آنالايزر گازهای خروجی دودكش TESTO 350 new

دستگاه آنالايزر گازهای خروجی دودكش TESTO 350 new

 

1-1- معرفی دستگاه آنالایزر گاز های خروجی دودکش :

دستگاه شامل دو قسمت الف- Analysis box  و ب- Control unit مي باشد كه در نهايت Control unit  قابل نصب روي آنالايزر مي باشد.

الف- TESTO 350 new analysis box

 • آنالايزر جهت اندازه گيري CO، O2، NO، NO2، دما، فشار و محاسبه هواي اضافه، CO2، راندمان احتراق و داراي واحد آماده سازي گاز (gas preparation) جهت كندانس گاز خروجي (Flue gas) و جذب H2O، قابلـيت برنامه ريزي اتوماتيـك براي Flue gas و Fresh air در انـدازه گيـري دراز مدت، باتري قابل شارژ، داراي حافظه جهت ذخيره اطلاعات.
 • قابليت اندازه گيري SO2
 • قابليت اندازه گيري HC
 • قابليت اندازه گيري H2S
 • قابليت اندازه گيري CO2
 • Gas dilution جهت بالا بردن رنج اندازه گيري گاز CO تا 40 برابر (optional)

 

ب – TESTO 350 new Control unit

 • كنتــرل كننده آنالايزر به همراه صفحه نمايـش داراي پرينــتر سرخود، سنســور فشــار
 • ( محاسبه سرعت ) قابليت برنامه ريزي، داراي حافظه جهت ذخيره اطلاعات، قابل اتصال به دستگاه آنالايزر.
 • قابل اتصال به كامپيوتر از طریق بلوتوث یا کابل رابط.
 • قابليت اتصال پراب هاي استاندارد به طول هاي 5/33 و 70 سانتي متر و تحمل دمايي 500 و 1000 درجه سانتي­گراد. همچنين پراب استاندارد با فيلتر جهت گاز هاي دودكش داراي غبار ( تحمل دمايي800 درجه سانتي گراد ) .

این دستگاه قابلیت محاسبه درصد هوای اضافه و راندمان احتراق و نیز اندازه گیری دما، نقطه شبنم، افت حرارتی، سرعت و دبی را نیز دارا می باشد.

 

2- دستگاه آنالايزر ذرات غبار محيط  TSI Dust trak:

 

دستگاه آنالايزر ذرات غبار محيط  TSI Dust trak

دستگاه آنالايزر ذرات غبار محيط  TSI Dust trak

 

2-1- معرفی دستگاه اندازه گیری غبار محیطی :

این دستگاه دارای 4 مد عملکرد می باشد که شامل موارد زیر می باشد:

 • Survey (زمینه یابی)
 • Log1 (گزارش 1)
 • Log2 (گزارش 2)
 • Log3 (گزارش 3)

 

2-2- مشخصات کلی دستگاه :

مشحصات دستگاه اندازه گیری غبار محیطی

مشحصات دستگاه اندازه گیری غبار محیطی

 

3- دستگاه نمونه برداری و سنجش غبار خروجی از دودكش (TCR-Tecora)

 

دستگاه نمونه برداری و سنجش غبار خروجی از دودكش (TCR-Tecora)

دستگاه نمونه برداری و سنجش غبار خروجی از دودكش (TCR-Tecora)

 

3-1- معرفی دستگاه شرکت :

براي انجام عمليات نمونه برداري و سنجش غبار خروجي از دودكش از دستگاهTCR-Tecoraساخت كشور ايتاليا كه داراي يك پراب،  Cooling unit و شیلنگ هاي رابط آن، پمپ IsoStack Basic و محفظه سيليكاژل جهت حذف رطوبت مي باشد، استفاده گرديده است . اين دستگاه بر اساس استاندارد ISO9096 و به روش تمام اتوماتيك ايزوكينتيك عمل كرده و قادر است تا بوسيله پراب و پيتوت مربوط به آن سرعت و فشار را نيز محاسبه كند. محفظه Silica gel آن نيز جهت خشك كردن گاز ورودي به دستگاه نمونه بردار تعبيه شده است تا اندازه گيري غبار بر اساس شرايط خشك و حذف رطوبت باشد.

مزيت بارز اين دستگاه تعيين نقاط نمونه برداري در فواصل بدست آمده در شرايط استاندارد ISO9096 می باشد كه از روي درجه بندي روي پراب امر نقطه يابي به راحتي امكان پذير مي باشد. حافظه دستگاه جهت ثبت اطلاعات اندازه گيري در نظر گرفته شده تا از طريق نرم افزار و كابلRS232  اطلاعات بدست آمده در حين عمليات اندازه گيري از قبيل فشار، دما، سرعت و دبي گاز خروجي و نيز فلوي مكش شده در شرايط استاندارد به كامپيوتر انتقال داده شوند.

 

 

4- دستگاه اندازه گیری هوای محیط Aero qual:

 

Aero qual

Aero qual

 

4-1- معرفی دستگاه اندازه گیری هوای محیط :

دستگاه aero qual  سری 200 قابل حمل یک دستگاه مقرون به صرفه و سازگار با چهار سنسور   O3, CO, NO2 و SO2  می باشد. این دستگاه پس از نصب سنسور مربوطه به 3 دقیقه زمان جهت راه اندازی و شروع مراحل اندازه گیری نیاز دارد. این دستگاه قابلیت اندازه گیری لحظه ای غلظت ماده مورد نظر و همچنین محاسبه میزان ماکزیمم و مینیمم و میانگین غلظت در مدت زمان نمونه برداری را دارا می باشد. این دستگاه مقادیر اندازه گیری شده را بر حسب دو واحد ppm  و یا mg/m3  به نمایش می گذارد .

 

 5- دستگاه اندازه گیری رطوبت سنج دودکش Kimo HD 200 :

 

دستگاه اندازه گیری رطوبت سنج دودکش Kimo HD 200

دستگاه اندازه گیری رطوبت سنج دودکش Kimo HD 200

 

5-1- معرفی دستگاه رطوبت سنج :

دستگاه رطوبت سنج  HD-200 از نوع محیطی بوده و رطوبت را تا 98% نشان می دهد. با اتصال پراب های سنجش حرارت می تواند دمای سطوح را نیز از 40- تا 180+ درجه سانتی گراد نمایش دهد. این دستگاه امکان اتصالBlack ball  و تبدیل به WBGT متر را دارا می باشد. همچنین قابلیت اتصال به کامپیوتر و پردازش اطلاعات ، این دستگاه را به یک دستگاه رطوبت سنج حرفه ای تبدیل کرده است. این دستگاه قابلیت تست و اندازه گیری پارامترهایی نظیر دما، نقطه شبنم، استرس گرمایی، رطوبت و … را دارا می باشد و با اتصال پراب های گوناگون اندازه گیری هر پارامتر را انجام می دهد. برخی از مزیت های دستگاه به شرح ذیل می باشد.

 • تست دما ، رطوبت ، نقطه شبنم و استرس گرمایی
 • صفحه نمایش گرافیکی بزرگ
 • قابلیت ثبت و ذخیره مقادیر تا 8000 مقدار
 • پراب های متصل شونده و بی سیم
 • قابلیت ساپورت ترموکوپل
 • ماژول های اندازه گیری قابل تعویض
 • دارای پورت USB 1.0

 تجهیزات دیگر:

 تجهیزات اندازه گیری بهداشت حرفه ای شرکت آزمون گستر سبز

 

تجهیزات اندازه گیری بهداشت حرفه ای شرکت آزمون گستر سبز

تجهیزات اندازه گیری بهداشت حرفه ای شرکت آزمون گستر سبز

تجهیزات اندازه گیری بهداشت حرفه ای شرکت آزمون گستر سبز

 

شرکت آزمون گستر سبز توانایی ارائه کلیه خدمات اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار را در سطح گسترده دارا می باشد. از جمله این خدمات می­ توان به اندازه گیری عوامل زیان آور موارد زیر اشاره کرد :

 1. روشنایی (روشنایی موضعی و عمومی در روز و شب)
 2. صداسنجی (بررسی و اندازه گیری صدای پیوسته و متناوب به صورت موضعی و عمومی و تهیه نقشه های صوتی، تجزیه و تحلیل ارزشیابی نتایج) و آنالیز فرکانسی صدا در 11 باند فرکانسی اکتاو باند و تجزیه و تحلیل و ارزشیابی نتایج و دوزیمتری صدا و PNC
 3. ارتعاش دست بازو و تمام بدن
 4. پرتوهای یونیزان ( χ ، ϒ ، β ) و غیر یونیزان (UV&IR)
 5. شدت میدانهای الکتریکی و مغناطیسی
 6. تهویه و کیفیت هوای داخل ساختمان
 7. ارزشیابی هودهای آزمایشگاه و آشپزخانه
 8. ارگونومی به روش های ROSA, RULA, REBA, QEC, WISHA, NIOSH و …
 9. نمونه برداری و آنالیز عوامل شیمیایی محیط کار و اندازه گیری فیوم های جوشکاری
 10. انجام شناسنامه شغلی و استرس شغلی
 11. کیفیت هموای داخل ساختمان ( CO, CO2, دما, رطوبت)
 12. سنجش استرس حرارتی (WBGT)
 13. آزمایشات بیولوژیک در خون و ادرار ،آزمایشات بیولوژیک هوای محیطی به ویژه در بیمارستانها و مراکز بهداشتی
 14. ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شامل روش های FHEA, PHA, JSA, HAZOP و FTA

 

معرفي دستگاه­ها و تجهيزات بهداشت حرفه ای شرکت آزمون گستر سبز

مدل دستگاه

نام دستگاه ردیف

SKC

Air Sampling Pump 1
SKC Air Sampling Pump

2

SKC

Air sampling pump 3
SKC Air sampling pump

4

SKC

Air sampling pump 5
CASELLA CEL WBGT

6

CASELLA CEL450

Sound Level Meter 7
TES 1353 S Sound Level Meter

8

TES 1356

Sound Calibrator 9
CEL-282 Sound Calibrator

10

CEL-110/2

Sound Calibrator 11
CEL-110/2 Sound Calibrator

12

Hagner

Lux Meter 13
Hagner Lux Meter

14

CEL-320

Noise Dosimeter 15
TES 1354 Noise Dosimeter

16

TES 1354

Noise Dosimeter 17
TES 1330 A Lux Meter

18

HI 3604

Electric & Magnetic Field 19
TENMARS RF FIELD STRENGHT METER

20

Hagner EC1

IR دستگاه سنجش اشعه

21
Lutron 340A,B UV LIGHT meter

22

Lutron 250C

UV LIGHT meter 23
Inspector دستگاه سنجش اشعه X

24

Kimo LV110

Anemmometer 25
Kimo HD200 دستگاه رطوبت سنج

26

Kimo AQ 110

دستگاه سنجش CO2 27
Kimo CO50 CO  دستگاه سنجش

28

SVANTEK 106

ارتعاش سنج

29

Kimo MP120 دستگاه سنجش فشار مانومتریک

30

 

پمپ نمونه برداری فردی

 

پمپ نمونه برداری فردی

پمپ نمونه برداری فردی

 

1-1-معرفی پمپ نمونه برداری فردی :

اغلب پایش های مداوم برای آئروسل ها یا ذرات معلق، گازها و بخارات به پمپ های نمونه برداری هوا که با باتری کار می کنند، نیاز دارند. پمپ ها به عنوان یک وسیله حرکت دهنده فعال هوا عمل کرده و هوا و آلاینده های معلق آن را از میان یک واسطه جمع آوری ( شامل فیلتر، جاذب جامد یا مایع) عبور داده یا در یک ظرف جمع آوری ( مثل کیسه های پلاستیکی) به دام می اندازند. پمپ های نمونه برداری هوا الکتریکی بوده و به صورت اکتیو عمل می کنند و برای اهداف بهداشت صنعتی به کار می روند.

پمپ های نمونه برداری هوا با یک شیلنگ قابل انعطاف به یک واسطه نمونه برداری یا یک ظرف نمونه برداری وصل می شود. هوا و آلاینده های معلق آن ابتدا وارد واسطه یا ظرف نمونه برداری شده و در آنجا جمع آوری می شود. واسطه نمونه برداری از راه فیلتراسیون، جذب سطحی و جذب عمقی آلاینده ها را از جریان هوا جدا می کند. واسطه نمونه برداری برای تجزیه به آزمایشگاه ارسال خواهد شد.

 

1-2-  معرفی پمپ نمونه برداری هوای شرکت آزمون گستر سبز :

 • ساخت کمپانی SKC آمریکا  مدل UNIVERSAL
 • EN 55022 , EN 50082 مطابق با استاندارد
 • مناسب برای لوله های جاذب و فیلترها
 • CE بسیار مستحکم و مقاوم با استاندارد
 • ساخته شده از رگولاتور کم فشار برای نمونه گیری چند گانه
 • محدوده جریان ثابت 5 تا 5000 میلی لیتر بر ثانیه
 • قابلیت نمونه برداری از هوا به منظور سنجش میزان آلاینده های شیمایی
 • مناسب جهت نمونه برداری گرد و غبار
 • مناسب جهت نمونه برداری گازها و بخارات

 

2- دستگاه سنجش استرس حرارتی (WBGT)

 

دستگاه سنجش استرس حرارتی (WBGT)

دستگاه سنجش استرس حرارتی (WBGT)

 

2-1- معرفی دستگاه استرس حرارتی:

WBGT حرارتی مدل CASELLA CEL، وسیله ای توانمند و کوچک، با طراحی ارگونومیک مناسب، به منظور پایش استرس حرارتی افراد در محیط های کاری بوده که با استاندارد ISO 7243 مطابقت دارد. این دستگاه اولین ابزار سنجش حرارتی است که نتایج را به صورت گرافیکی و سریع به شکل آلارم های قابل مشاهده و شنیداری نشان می دهد. این خصوصیت به اپراتور این امکان را می دهد که در صورت لزوم تصمیمات لازم را اتخاذ کند.  قابل ذکر می باشد که بازنگری آنالیز داده ها، بصورت  نرم افزار کامپیوتری نیز می تواند انجام شود.

این دستگاه از طریق 3 سنسور PRTD، پارامترهای دمای تر گوی سان، دمای خشک گوی سان و دمای هوا را اندازه گیری می کند. سنسورها با بالاترین دقت بر اساس استانداردهای BSEN 60751 و DIN 43760 تنظیم شده اند.

موارد استفاده از دستگاه:

 • دماي هوا (دمای تر و خشک)
 • تبادل حرارت تابشي با محيط
 • سرعت جريان هوا
 • رطوبت
 • فشار بخار آب در هوا

 

3- اندازه گیری صوت

 

دستگاه اندازه گیری صدا عمومی و موضعی

دستگاه اندازه گیری صدا عمومی و موضعی

 

در دنیای امروز با پیشرفت فن آوری و گسترش و کاربرد وسیع ماشین آلات، وسایل و تجهیزات، آلودگی صوتی به یکی از عوامل موثر بر سلامتی انسانها تبدیل شده است  امروزه اصوات مختلف جزئی از زندگی بشر شده است اما در صورت تماس با مقادیر بالای آن موجب بروز بیماری، عوارض و احساس ناخوشنودی میگردد. و اغلب تحقیقات نشان داده که صدا از چند جنبه بر کارگران (انسان) اثر می گذارد که می توان به طور عمده، اثرات صدا بر انسان را از سه دیدگاه : ایمنی، بیماریی زایی و ارگونومی مورد بررسی قرار داد جای تردید نیست که نیروی انسانی اساسی ترین بخش هر مجموعه باشد. در این راستا اقدامات به موقع در پیشگیری از وقوع مشکلات زیست محیطی، تامین بهداشت روانی و جسمانی افراد با به حداقل رساندن عوارض انسانی در نهایت موجب صرف هزینه های نسبتا کمتر و افزایش بهره وری در هر سیستمی می باشد.

 

3-1- معرفی دستگاه صداسنج CASELLA  مدل CEL-450 :

 

این دستگاه با طراحی منحصر بفرد خود، کاربری آسان و ساده را چه از لحاظ شکل ظاهری دستگاه و چه از لحاظ منوها و نرم افزار داخلی برای کاربران فراهم می نماید. از این دستگاه می توان در محدوده های گسترده ای نظیر آنالیز سر و صدا در محیط کار و با انجام ممیزی های زیست محیطی استفاده نمود. دستگاه CEL -450  که اصولا به عنوان  یک دستگاه بهداشت حرفه­ای مورد استفاده قرار می گیرد بیشترین کاربرد را در اندازه گیری سر و صدا در محیط های کاری دارد. برای محاسبات مربوط به انتخاب وسیله ایمنی فردی جهت حفاظت سیستم شنوایی، این دستگاه قابلیت محاسبه Laeq-Lceq  را به صورت اتوماتیک دارد.

این دستگاه همچنین نمودار صدا را در زمان اندازه گیری می کند.که نشان می دهد میزان صدا چگونه تغییر کرده است. نتایج ذخیره شده در دستگاه را می توان از طریق  نرم افزار انتقال و نمایش داد.

ویژگی ها:

 • محدوده اندازه گیری0 تا 140 دسی بل بصورت تنظیم اتوماتیک
 • آنالیز فرکانس بصورت همزمان در مراکز اکتاو و 3/1 اکتاو
 • سیستم منوی سریع با کاربری بسیار ساده و آسان
 • قابلیت انتخاب باند پهن برای دستگاه های یک اکتاو یا 3/1 اکتاو
 • ذخیره سریع سر و صدا با دوره زمانی 10 میلی ثانیه
 • صفحه نمایش بزرگ با نور پشت زمینه برای استفاده در مکان های کم نور
 • حافظه 2 مگابایتی با قابلیت نگهداری بیش ار 800،000 نقطه اندازه گیری
 • بسته نرم افزاری جامع شامل قابلیت رسم دیاگرام های مختلف و آنالیز داده ها و ارتباط از راه دور
 • قابلیت به روز کردن نرم افزار و سخت افزار موارد استفاده

 

 

4- اندازه گیری میزان روشنایی:

 

دستگاه اندازه گیری روشنایی

دستگاه اندازه گیری روشنایی

 

نور به عنوان یک شکل از انرژی تشکیل شده از ذراتی که وقتی به چشم انشان می رسد باعث تحریک اعصاب بینایی چشم می شود و باعث پدیدآمدن بینایی می شود. بدون شک مهمترین حس ما بینایی است و به این دلیل داشتن یک سیستم روشنایی خوب و کارآمد تضمین کننده سلامت بینایی می باشد.

نور سنج دیجیتال مدل EC1  دستگاه کوچکی است که به راحتی می توان از آن در کلیه مکانها استفاده کرد .این دستگاه با دقت بسیار بالا می تواند روشنایی را در محدوده 01/0 تا 200000 لوکس اندازه گیری  کند و دارای سیستم اتوماتیک صفر کردن و روشن و خاموش شدن می باشد و به این ترتیب تنها کاری که اپراتور دستگاه باید انجام دهد این است که کلید چهار حالته مربوط به اندازه گیری را روی وضعیت مربوطه قرار دهد و یا در مواقعی که نیاز به نگاه داشتن قرائت و باز خوانی آن در محیطی دیگر می باشد کلید HOLD را فشار دهد.

 

4-1- اطلاعات و مشخصات فنی دستگاه:

 

نوع دتکتور

فتو دیود سیلیکون
دامنه اندازه گیری

0.1 تا 200000 لوکس

دقت اندازه گیری

1± در آخرین رقم قرائت شده
نوع باتری

باتری 9 ولتی مدل  ppآلکالاین با طول عمر 350 ساعت

اندازه

135×75×35 میلیمتر
وزن

0.19 کیلوگرم

 

5- دوزیمتری صدا:

 

دستگاه دوزیمتر CEL 320

دستگاه دوزیمتر CEL 320

 

علاوه بر اندازه گیری محیطی صدا با استفاده از دستگاه تراز سنج صوت، پایش مداوم پرسنل با صدا با استفاده از دوزیمترها انجام می شود. قابل اعتماد ترین روش برای اندازه گیری و ارزیابی مواجهه کارگر  با صدا دوزیمتری است، زیرا در تمام طول شیفت، دستگاه دوزیمتری به همراه کارگر مواجهه واقعی وی را اندازه گیری نموده و در پایان شیفت دز دریافتی صدا را نشان می دهد.

5-1- دستگاه دوزیمتر CEL 320 :

دوزیمتر مدل  CASELLA- CEL 320کاربردهای آسان و گسترده ای در بررسی صداهای عمومی از طریق اندازه گیری میزان خطر در محیط کار را دارا می باشد. این دستگاه سبک وکاربرد آسانی دارد. CEL 320 برای پردازش بیشتر اطلاعات قابلیت اتصال به کامپیوتر و پرینتر را دارد. طراحی این دستگاه به گونه ای است که بعد از روشن شدن و کالیبره دستگاه، تنها با فشار دو کلید اندازه گیری را انجام می دهد. دوزیمتر  CEL 320 به دلیل اینکه مطابق با استاندارد های جهانی تنظیم شده است، دستگاه ایده آلی برای اندازه گیری های دوزیمتری می باشد. همچنین از این دستگاه می توان در مناطق پر خطر مثل معدن، پتروشیمی، کارخانه ها و کارهای حیاتی استفاده کرد .

 

5-2- قابلیت های دستگاه:

 • کل مدت زمان دزیمتری
 • درصد دوز در مدت زمان نمونه برداری
 • درصد دوز 8 ساعته،
 • SPLmax، SPLmin،  Leq A،  Lpk،  LS10،  LS50،  LS90،  LS90،  LS95،  LS199،  LAE، LEpd

 

6- دستگاه دوزیمتر TES 1354:

 

دستگاه دوزیمتر TES 1354

دستگاه دوزیمتر TES 1354

 

6-1- معرفی دستگاه :

دستگاه TES-1354ساخت کشور تایوان دارای صفحه کریستالی با ابعاد تقریبی 3*8 سانتی متر می باشد. در زیر صفحه شش کلید به منظور کار با دستگاه تعبیه شده که شامل کلید های POWER، SPL، START، TIME، DOSE و STOP می باشند. در بالای کلید های SPL وDOSE دو فلش که در دو جهت مختلف چپ و راست قرار دارند، کشیده شده است. کلید های TIMEو POWER توسط یک نوار خاکستری رنگ با هم عمل تنظیمات را انجام می دهد. در بالای کلیدهای STOP و START نیز دو فلش در دو جهت مخالف بالا و پایین کشیده شده اند که هر کدام از در ادامه به توضیح داده شده اند. دستگاه دارای یک کابل است که توسط یک آداپتور به آن وصل شده است و در نوک کابل نیز یک Wind Screen و گیره قرار دارد.

 

6-2- مشخصات کلی دوزیمتر 1354 TES:

 • کشور سازنده: تایوان
 • مدل دستگاه: TES 1354
 • وزن(همراه با باتری): 350 گرم
 • طول کابل: 31 اینچ
 • صفحه نمایش: کریستال مایع
 • دما و رطوبت عملکرد: 32-122 فارنهایت (0-50 سلسیوس)- 10-90 درصد
 • عمر باتری: 40 ساعت
 • ابعاد: 2(L)* 2.4(W)* 1.3(h) inch

6-3- ویژگی های دستگاه :

 • دامنه ی اندازه گیری صدا: 70-140 dB
 • رنج دوز اندازه گیری: 01% – 99.99%
 • حد معیار: قابلیت انتخاب بین 80, 84, 85, 90 dB
 • حد آستانه: بین 70-90 قابلیت انتخاب دارد. واحد افزایش 1dB
 • دامنه ی تغییرات: 3, 4, 5, 6 dB
 • فرکانس اندازه گیری: 20 HZ-10 kHZ
 • دقت اندازه گیری: 5 dB±

 

7- امواج الکترومغناطیس :

 

دستگاه سنجش میدان های الکترومغناطیسی

دستگاه سنجش میدان های الکترومغناطیسی

 

هرجا که الکتریسیته وجود دارد ارتعاشات مغناطیسی نیز وجود دارند و در واقع میدان جادبه زمین، خود یک مغناطیس بزرگ است. پرتو يا تشعشع عبارت است از انرژي كه به صورت امواج يا ذرات در خلاء يا در محيط مادي منتشر مي شود. میدان های مغناطیسی در همه جا به وفور یافت می شوند، خانه ها، ادارات امروزی که بستگی به میزان مصرف نیروی الکتریکی مورد نیاز روزانه آن ها دارد. میدان های مغناطیسی اطرافمان را می توان کاهش داد. در واقع این کاربه تنهایی و بدون در نظر گرفتن الکتریسیته امکان پذیر نخواهد بود. میدان های مغناطیسی بسیار بیشتر از مقادیر طبیعی در تمامی صنایعی که به نوعی از الکتریسیته استفاده می کنند وجود دارد. آزمایشات انجام گرفته نشان داده اند که میدان های مغناطیسی ELF  آثار زیان باری روی بهداشت و سلامت افراد دارند.

 

7-1- معرفی دستگاه الکترومغناطیس شرکت :

 • رنج فرکانس: 30-2000 هرتز
 • فرکانس پاسخ: 5 dB ± (50-1000 HZ)- 2 dB ± (30-2000 HZ)
 • رنج دینامیکی: 2 mG- 20G (میدان مغناطیسی) – 1 V/m- 200 KV/m
 • تشخیص: در یک بعد
 • نحوه ی پاسخ گویی: RMS
 • واقعه نگاری: حداکثر تا 112 عدد بر روی صفحه.
 • کنترل از راه دور: با HI-3616 (دستگاه کنترل از راه دور)- با مودم فیبری چشمی HI-4413RS232  برای کامپیوتر شخصی یا لپ تاپ
 • دمای محیط: 10 درجه سلسیوس تا40 درجه سلسیوس- رطوبت 5%-9

 

8- پرتوها :

پرتو یا تشعشع صورتی از انرژی است که بصورت امواج یا ذرات در خلاء یا در محیط ها ی مادی منتشر می شود. بطور ساده پرتوها را می توان انرژی عبوری تعریف کرد. برخی از پرتوها مانند پرتو α دارای جرم و برخی فاقد آن می باشند و با توجه به میزان انرژی، دارای قدرت نفوذ در ماده هستند. پرتو ها به دو دسته پرتوهای یونیزان (یون ساز) و پرتو های غیر یونیزان( غیر یون ساز) طبقه بندی می شوند. در صورت عدم توجه به کاربرد ایمن و بهداشتی پرتوها، تابش های نامبرده نیز جزء عوامل زیان آور محیط کار قرار می گیرند و پایش فردی و محیطی این عامل نیز از ضرورات کار می باشد.

 

8-1- پرتو مادون قرمز (IR) :

 

دستگاه پرتو مادون قرمز (IR)

دستگاه پرتو مادون قرمز (IR)

 

پرتو مادون قرمز بخشی از طیف یا بیناب الکترومغناطیس است که در گستره طیف امواج بین پرتو های رادیو فرکانس و نور مرئی قرار می گیرد و طول موج آن بین 750 نانومتر تا 3 میلی متر است. این پرتو شامل سه طیف A (750 تا 1400 نانومتر)، B (1400 تا 3000) و C(300نانومتر تا 3میلی متر) می باشد. پرتو های فروسرخ از هرنوع شیئی که دمای آن بیش از صفر مطلق باشد، منتشر می گردند. طيف الكترومغناطيسي، داراي محدوده طول موجي بين 78/0 تا 1000 ميكرو متر است.

 

8-2- معرفی دستگاه مادون قرمز :

اشعه سنج دیجیتالی Hagner، مدل EC1 I دستگاه کوچک دستی با استفاده آسان به منظور اندازه گیری های دقیق پرتو هایIR  در رنج 0.01  تا20000  وات بر متر مربع می باشد.

 

8-3- ویژگی های دستگاه :

 • اندازه گیری دیجیتال میزان تشعشعات نور مادون قرمزباکارآیی وکاربرد آسان
 • محدوده اندازه گیری01w/m2 تا 200000 w/m2
 • محدوده طیف700 nm تا 1500 nm
 • دارای دتکتور فوتودیود سیلیکون
 • دارای باطری 9 ولتی با طول عمر 350 ساعت
 • بسیار کوچک و بسیار سبک (19کیلوگرم)

 

9- پرتو ماوراء بنفش (UV) :

 

دستگاه پرتو ماوراء بنفش (UV)

دستگاه پرتو ماوراء بنفش (UV)

 

پرتو فرابنفش بخشی از طیف الکترومغناطیس است که در طیف بین نور مرئی و پرتو یونیزان (پرتو ایکس و گاما) قرار می گیرد و طول موج آن بین 100 تا 400 نانومتر است. پرتو UV را از نظر طول موج و تأثیرات بیولوژیکی به سه گروه UVC)100 تا 280نانومتر)، UVB) 280 تا 320 نانومتر) و UVA) 320 تا 400 نانومتر) تقسیم می کنند. باندهای  A و B که طول موج بلندتر هستند بیشترین اثرات بیولوژیکی را ایجاد می کنند. طول موج های کوتاه تر از 200 نانومتر از نظر بیولوژیکی غیر فعال هستند و فقط در محیط خلاء یا محیط های بسته گازهای بی اثر می توانند وجود داشته باشند، چون در فاصله کوتاهی جذب می شوند.

 

9-1- مشخصات کلی دستگاه :

 • کشور سازنده: تایوان
 • شرکت سازنده: Lutron
 • مدل دستگاه: UV-340A
 • وزن(به همراه باتری): 251 گرم
 • صفحه نمایش: LCD- 1.8*4.5 cm
 • باتری: 9 ولتی
 • ابعاد دستگاه: 1*7*2.5 cm
 • واحد اندازه گیری: میکرو وات بر سانتی متر مربع
 • رنج اندازه گیری: Low range(0-1999) – و High range(2000-19990)

 

9-2- مشخصات فنی دستگاه :

 • دمای عملکرد: 0-50 درجه سلسیوس
 • رطوبت(نسبی) عملکرد: 85%
 • مدت زمان نمونه برداری: 1 ثانیه
 • دامنه طول موج اندازه گیری: 290-390 نانومتر

 

10- تهویه و هود :

 

دستگاه  اندازه گیری تهویه

دستگاه  اندازه گیری تهویه

 

اهميت هوای پاک در محیط های کار صنعتی به خوبی شناخته شده است. در صنعت امروزی، فرآیند هایی پیچیده  از ترکیبات و مواد شیمایی متعدد رو به افزایش استفاده می شود که تعداد زیادی از آنها دارای سمیت بالایی هستند. استفاده از این مواد سمی ممکن است منجر به تولید ذرات، بخارات و یا میست هایی در محیط های کاری گردیده و مقدار آنها از حد مجاز فراتر روند، لذا ارزیابی هود های آزمایشگاهی و آشپزخانه و ارزیابی هوای داخلی ساختمان برای عملکردی کنترل و نحوه درست و اصولی تجهیزات برای حفاظت پرسنل امری ضروری می باشد.

 

10-1- معرفی دستگاه  اندازه گیری تهویه :

دستگاه آنمومتر پره ای از جمله تجهیزات بهداشت حرفه ای است که در صنعت و بحث هود و تهویه کاریرد زیادی دارد. این دستگاه به منظور اندازه گیری سرعت جریان هوا بر حسب واحد های مختلفی از جمله fpm(فوت بر دقیقه)، m/s(متر بر ثانیه) و km/h (کیلومتر بر ساعت) به کار می رود. دستگاه مورد استفاده در شرکت اندازه گیری آزمون گستر سبز دارای مشخصات ذیل می باشد.

 • کشور سازنده: فرانسه
 • شرکت سازنده: Kimo
 • مدل دستگاه: LV 110
 • شماره سریال: 1011 17 26
 • شماره گواهی(Certificate): MEV 1003 181
 • وزن: 190 گرم
 • زبان: انگلیسی- فرانسه
 • باتری: کتابی9V – قابل شارژ

 

11- کیفیت هوای داخل ساختمان :

(IAQ (Indoor Air Quality یا همان کیفیت هوای داخلی اماکن از جمله دیگر مباحث این دسته می باشند که برای برقراری شرایط مناسب پارامتر مذکور، نیاز به بررسی و اندازه گیری های اختصاصی در این زمینه می باشد. که با مقایسه مقادیر استاندارد پیشنهادی سازمان های مربوطه، اقدامات بعدی به منظور کاهش و یا برنامه ریزی های کنترلی می توان انجام داد. این اندازه گیری ها شامل CO، CO2، رطوبت نسبی و دمای محیط می باشد.

 

11-1- معرفی دستگاه اندازه گیری CO2 :

 

دستگاه اندازه گیری CO2

دستگاه اندازه گیری CO2

 

دستگاه AQ 110 یکی دیگر از دستگاه های مورد استفاده بهداشت حرفه ای شرکت آزمون گستر سبز می باشد که به منظور اندازه گیری غلظت CO2 محیط استفاده می شود. مشخصات کلی دستگاه در ذیل بیان شده است.

 • کشور سازنده: فرانسه
 • مدل دستگاه: AQ 110
 • شماره گواهی(CERTIFICATION): NEG 140 1005
 • وزن: 340 گرم
 • طول کابل: 45 سانتی متر تا 4 متر
 • واحد اندازه گیری: ppm
 • واحد دمای اندازه گیری: سلسیوس، فارنهایت
 • رنج غلظت اندازه گیری: 0 – 5000 ppm
 • رنج دمای اندازه گیری: -20 – +80 درجه ی سلسیوس
 • دقت: 3%± میزان قرائت شده

 

12- دستگاه  CO50:

 

دستگاه  CO

دستگاه  CO

 

این دستگاه مربوط به کیفیت هوا در داخل و اطراف ساختمان ‌ها و سازه است، و به سلامت و راحتی سرنشینان ساختمان مربوط می‌شود.گازهایی مثل مونوکسید کربن، رادون و ترکیبات آلی فرار می‌تواند کیفیت هوای داخل ساختمان را  تحت تاثیر قرار دهند و شرایط نا مطلوبی در ساختمان ایجاد کنند کنترل منبع، تصفیه و استفاده از تهویه برای رقیق کردن آلاینده ‌ها روش اصلی برای بهبود کیفیت هوای داخل ساختمان در اکثر ساختمان‌ها است. در یک واحد مسکونی می‌توانیم با راهکارهایی بسیار ساده به بهبود کیفیت هوای داخل ساختمان بپردازیم شامل تمیز کردن داخل ساختمان.

 

12-1- معرفی خصوصیات دستگاه :

 • کشور سازنده : فرانسه
 • شرکت سازنده : kimo
 • توانایی نگهداشت داده ها
 • جنس دستگاهی ازنوع ABS
 • دارای محافظ: IP54
 • ارتفاع ارقام: مقادیر:2 میلی متر-  واحدها: 4.7 میلی متر
 • قرائت مستقیم نتیجه
 • قابلیت خاموش شدن خودکاربعد از 20 دقیقه
 • قابلیت اندازه گیری دما و کربن مونواکسید

 

13- ارتعاش :

 

دستگاه اندازه گیری ارتعاش تمام بدن و دست و بازو

دستگاه اندازه گیری ارتعاش تمام بدن و دست و بازو

 

موسسه ISO براي شتاب ارتعاش دستگاه ها باتوجه به توان موتور دستگاه، حدود مجازي ارائه نموده است. اگر شتاب ارتعاش دستگاه بيش از حد مجاز باشد دستگاه ها از نظر ارتعاش بالانس نبوده و بايد اقدامات كنترلي جهت كاهش ارتعاش صورت پذيرد و در واقع هدف از اندازه گيري ارتعاش صنعتي عيب يابي دستگاه است.

 

13-1- معرفی دستگاه ارتعاش سنج :

 

 • ساخت شرکت SVANTEK لهستان – امریکا
 • سنجش6 کاناله ارتعاشات وارده بر دست و بازوو تمام سطح بدن با قابلیت همزمان آنالیز صدا در 1/1 و 3/1 اکتاو
 • محدوده فرکانس: 1Hz / 2828Hz
 • محدوده اندازه گیری برای دست و بازو: 01ms-2RMS / 500ms-2Peak
 • محدوده اندازه گیری برای تمام بدن: 01ms-2RMS / 50ms-2Peak
 • دارایکارت حافظه MicroSD و حافظه 16 مگابایتی جهت ذخیره اطلاعات و انتقال داده ها به کامپیوتر از طریق نرم افزار ویژه
 • مطابق با استانداردهای ISO 8041, ISO 2631, ISO 5349

 

14- فشار مانومتریک :

 

دستگاه اندازه گیری فشار مانومتریک

دستگاه اندازه گیری فشار مانومتریک

 

فشار یکی از مهمترین پارامترهای استفاده شده در صنعت برای کنترل پروسه های مختلف میباشد و از تقسیم نیرو بر سطح به دست می ‎آید. این کمیت با توجه به این که در مواردی نظیر ارتفاع سنجی سطح مایعات و همچنین اندازه گیری سرعت سیالات و فلو نیز کاربرد دارد اهمیت ویژه داشته و تجهیزات و وسائل مختلفی جهت اندازه گیری آن در شرایط مختلف ابداع گردیده است . یکی از دستگاههایی که جهت اندازه گیری فشار بکار می رود، مانومتر است، در واقع مانومتر فشار سنجی است که با آن فشار گاز محبوس در یک ظرف را اندازه گیری می کنند.

 

14-1- دستگاه فشارسنج مانومتریک kimo مدل MP 120 :

این دستگاه شامل  پراب ،شیلنگ های رابط و یک قسمت پردازشگر می باشد که قسمت پردازشگر آن از یک صفحه نمایش با ابعاد تقریبی 50*35 میلیمتر و یک صفحه کلید شامل 5 کلید SELECT, OK , POWER/ESC , HOLD/MIN-MAX  و LIGHT  تشکیل شده است. صفحه کلید دستگاه در دو ردیف و زیر صفحه نمایش تعبیه شده است.صفحه نمایش نیز از دو ردیف ارقام دیجیتالی تشکیل شده است که ردیف بالا نشانگر میزان فشار و ردیف پایین نشانگر سرعت جریان می باشد.

 

14-2- مشخصات فنی دستگاه :

 • امکان انتخاب واحد
 • کالیبراسیون دستی و خودکار
 • امکان HOLD کردن عدد خروجی
 • نمایش ماکزیمم و مینیمم
 • خاموش شدن خودکار
 • نور پس‌زمینه قابل تنظیم
 • امکان تنظیم پارامترهای آب و هوائی و همچنین محاسبه سرعت
 • محدوده اندازه‌گیری مجاز معادل 250 میلی بار
 • اتصالات فشار به قطر 6.2 میلی‌متر از جنس برنج
 • امکان تنظیم خاموش شدن بین 0 تا 120 دقیقه
 • دارای 5 کلید با روکش فلزی و تغذیه شده با یک باتری 9 ولت کتابی
 • نمایشگر دوخطی LCD با طراحی بدنه ضد شوک ABS و IP54 ضد گردو غبار و نفوذ آب
 • وزن 190 گرم
 • قابلیت انتخاب زبان فرانسه و انگلیسی
 • بین 0 تا 1000+/- پاسکال با امکان نمایش در واحدهای Pa, mmH2O, inWg, m/s, fpm, daPa
 • امکان اندازه‌گیری سرعت با لوله‌های پیتوت بین 2 تا 40 متر بر ثانیه و نمایش در واحدهای m/s, fpm, Km/h
 • محافظ ضربه با گیره آهنربایی CE100
 • اتصالات پیتوت T یا Y شکل
 • لوله پیتوت 3.6 یا 8 میلی‌متری با امکان جبران افت حرارتی و یا بدون آن

 

 

تست متدهای سازمان حفاظت محیط زیست

تست متدهای سازمان حفاظت محیط زیست

تست متدهای سازمان حفاظت محیط زیست

تست متدهای سازمان حفاظت محیط زیست

 

  کلیه تست متدها به صورت رایگان در دو بخش آب و خاک پیوست شده است.  

بخش آب:


فاضلاب در آب و پساب:

 

تجزیه قلیایت به روش حجم سنجی:

 
تجزیه هدایت الکتریکی به روش آزمایشگاهی:
 
تعیین کلسیم به روش حجم سنجی با استفاده از EDTA
 
تعیین کلرید به روش ارگانومتری:
 
تعیین کدورت به روش نفلومتری
 
تعیین منیزیم به روش محاسباتی:
 
تعیین میزان کل جامدات محلول خشک شده در 180 درجه سانتی گراد:
 
تعیین میزان کل جامدات محلول خشک شده در 103 درجه سانتی گراد
 
تعیین نیترات به روش اسپکتروفتومتری ماواء بنفش:
 
تجزیه نیترات به روش وزن سنجی:
 
تعیین اکسیژن محلول به روش اصلاح با آزید:
 
تعیین PH به روش الکترومتری
 
تعیین پتاسیم به روش نورسنجی شعله:
 
تعیین سختی کل به روش حجم سنجی با استفاده از EDTA
 
تعیین سدیم به روش نورسنجی نشری شعله:
 
تعیین سولفات له روش وزن سنجی پس از سوزاندن رسوب:
 
تعیین BOD:
 
تعیین COD به روش هضم برگشتی باز:
 
تعیین دترجنت به روش متیلن بلو
 
تعیین فسفر به روش کلرید قال
 

 

بخش خاک:


 
تعیین مقدار مواد آلی در خاک به روش افت حرارتی:

 

آماده سازی اولیه خاک جهت آزمایشهای فیزیکی شیمیایی:

 
فاضلاب در خاک:
 
تعیین ph خاک:
 
آزمون رطوبت خاک:
 
شرایط گواهینامه خاک:
 
تعیین چگالی ذرات خاک:
 
تعیین هدایت الکتریکی خاک:
 
تعیین شیمیایی خاک: